تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

فایل شیپ فایل 1:25000 بلوک شماره 07 بنام اهرشناسه محصول: 530905
موجود

فایل شیپ فایل 1:25000 بلوک شماره 07 بنام اهر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

فایل شیپ فایل 1:25000 بلوک شماره 07 بنام اهر

فایل شیپ فایل 1:25000 بلوک شماره 07 بنام اهر

این فایل به صورت آماه بوده و منبع فایل سازمان نقشه برداری کشور می باشد. فایل مورد نظر دارای اطلاعات منطقه بهمراه اطلاعات توصیفی می باشد (تصویری از محیط نقشه ارائه گردید است). فایل zip با حجم 158 مگ که پس از extract حدود 300 مگ اطلاعات منطقه را در سه فولدر اصلی شامل 

Point

Poly gone

Line

 بخود اختصاص می دهد. که تمامی عوارض شیت های مربوطه از جمله خطوط تراز جغرافیایی، چشمه ها، قنات ها، روستا ها و مراکز جمعیتی، رودخانه ها چشمه ها و غیره  ارائه گردیده است. 


نقشه های شیپ فایل 1/25000بلوک شماره 36 بنام تهرانشناسه محصول: 530553
موجود

نقشه های شیپ فایل 1/25000بلوک شماره 36 بنام تهران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 22000تومان

برچسب ها :

نقشه های شیپ فایل 1/25000بلوک شماره 36 بنام تهران

نقشه های شیپ فایل  1/25000بلوک  شماره 36 بنام تهران

این فایل به صورت آماه بوده و منبع فایل سازمان نقشه برداری کشور می باشد. فایل مورد نظر دارای اطلاعات منطقه بهمراه اطلاعات توصیفی می باشد (تصویری از محیط نقشه ارائه گردید است). فایل zip با حجم 372 مگ که پس از extract حدود 680 مگ اطلاعات منطقه را در سه فولدر اصلی شامل 

Point

Poly gone

Line

 بخود اختصاص می دهد. که تمامی عوارض شیت های مربوطه از جمله خطوط تراز جغرافیایی، چشمه ها، قنات ها، روستا ها و مراکز جمعیتی، رودخانه ها چشمه ها و غیره  ارائه گردیده است. 


نقشه های شیپ فایل 1:25000بلوک شماره 30 بنام مشهدشناسه محصول: 530492
موجود

نقشه های شیپ فایل 1:25000بلوک شماره 30 بنام مشهد

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 22000تومان

برچسب ها :

نقشه های شیپ فایل 1:25000بلوک شماره 30 بنام مشهد

نقشه های شیپ فایل  1:25000بلوک شماره 30 بنام مشهد

 

این فایل به صورت آماه بوده و منبع فایل سازمان نقشه برداری کشور می باشد. فایل مورد نظر دارای اطلاعات منطقه بهمراه اطلاعات توصیفی می باشد (تصویری از اطلاعات موجود در نقشه ارائه گردیده است). فایل zip با حجم 224 مگ که پس از extract حدود 375 مگ اطلاعات منطقه را در سه فولدر اصلی شامل 

 

Point

 

Poly gone

 

Line

 

 بخود اختصاص می دهد. که تمامی عوارض شیت های مربوطه از جمله خطوط تراز جغرافیایی، چشمه ها، قنات ها، روستا ها و مراکز جمعیتی، رودخانه ها  و غیره  ارائه گردیده است.

 


فایل شیپ فایل (shape file) -بلوک شماره 87 بنام بهبهانشناسه محصول: 529631
موجود

فایل شیپ فایل (shape file) -بلوک شماره 87 بنام بهبهان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

فایل شیپ فایل (shape file) -بلوک شماره 87 بنام بهبهان

فایل شیپ فایل (shape file) -بلوک شماره 87 بنام بهبهان

این فایل به صورت آماه بوده و منبع فایل سازمان نقشه برداری کشور می باشد. فایل مورد نظر دارای اطلاعات منطقه بهمراه اطلاعات توصیفی می باشد (تصویری از اطلاعات موجود در محیط نقشه ارائه گردید است). فایل zip با حجم 229 مگ که پس از extract حدود 371 مگ اطلاعات منطقه را در سه فولدر اصلی شامل 

Point

Poly gone

Line

 بخود اختصاص می دهد. که تمامی عوارض شیت های مربوطه از جمله خطوط تراز جغرافیایی، چشمه ها، قنات ها، روستا ها و مراکز جمعیتی، رودخانه ها و غیره  ارائه گردیده است.


فایل شیپ فایل (shape file) -بلوک شماره 88 بنام یاسوجشناسه محصول: 528115
موجود

فایل شیپ فایل (shape file) -بلوک شماره 88 بنام یاسوج

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

فایل شیپ فایل (shape file) -بلوک شماره 88 بنام یاسوج

فایل شیپ فایل (shape file) -بلوک شماره 88 بنام  یاسوج

این فایل به صورت آماه بوده و منبع فایل سازمان نقشه برداری کشور می باشد. فایل مورد نظر دارای اطلاعات منطقه بهمراه اطلاعات توصیفی می باشد (تصویری از اطلاعات موجود در محیط نقشه ارائه گردید است). فایل zip با حجم 220 مگ که پس از extract حدود 376 مگ اطلاعات منطقه را در سه فولدر اصلی شامل 

Point

Poly gone

Line

 بخود اختصاص می دهد. که تمامی عوارض شیت های مربوطه از جمله خطوط تراز جغرافیایی، چشمه ها، قنات ها، روستا ها و مراکز جمعیتی، رودخانه ها و غیره  ارائه گردیده است


نقشه 1:25000 شیت کازرون با فرمت shape fileشناسه محصول: 507199
موجود

نقشه 1:25000 شیت کازرون با فرمت shape file

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

نقشه 1:25000 شیت کازرون با فرمت shape file

نقشه  1:25000 شیت کازرون با فرمت shape file

این فایل به صورت آماده بوده و منبع فایل سازمان نقشه برداری کشور می باشد. فایل مورد نظر دارای اطلاعات منطقه بهمراه اطلاعات توصیفی است (تصویری از اطلاعات موجود در محیط نقشه ارائه گردید است). فایل zip که پس از extract حدود 424 مگ اطلاعات منطقه را در سه فولدر اصلی شامل 

Point

Poly gone

Line

 بخود اختصاص می دهد و  تمامی عوارض شیت مربوطه از جمله خطوط تراز جغرافیایی، چشمه ها، قنات ها، روستا ها و مراکز جمعیتی، رودخانه ها و غیره  ارائه گردیده است.


نقشه 1:25000 شیت کرمان با فرمت shape fileشناسه محصول: 507200
موجود

نقشه 1:25000 شیت کرمان با فرمت shape file

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

نقشه 1:25000 شیت کرمان با فرمت shape file

نقشه  1:25000 شیت کرمان با فرمت shape file

این فایل به صورت آماده بوده و منبع فایل سازمان نقشه برداری کشور می باشد. فایل مورد نظر دارای اطلاعات منطقه بهمراه اطلاعات توصیفی است (تصویری از اطلاعات موجود در محیط نقشه ارائه گردید است). فایل zip که پس از extract حدود 301 مگ اطلاعات منطقه را در سه فولدر اصلی شامل 

Point

Poly gone

Line

 بخود اختصاص می دهد و  تمامی عوارض شیت مربوطه از جمله خطوط تراز جغرافیایی، چشمه ها، قنات ها، روستا ها و مراکز جمعیتی، رودخانه ها و غیره  ارائه گردیده است.


نقشه 1:25000 شیت سیرجان با فرمت shape fileشناسه محصول: 507125
موجود

نقشه 1:25000 شیت سیرجان با فرمت shape file

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

نقشه 1:25000 شیت سیرجان با فرمت shape file

نقشه  1:25000 شیت سیرجان با فرمت shape file

این فایل به صورت آماده بوده و منبع فایل سازمان نقشه برداری کشور می باشد. فایل مورد نظر دارای اطلاعات منطقه بهمراه اطلاعات توصیفی است (تصویری از اطلاعات موجود در محیط نقشه ارائه گردید است). فایل zip که پس از extract حدود 306مگ اطلاعات منطقه را در سه فولدر اصلی شامل 

Point

Poly gone

Line

 بخود اختصاص می دهد و  تمامی عوارض شیت مربوطه از جمله خطوط تراز جغرافیایی، چشمه ها، قنات ها، روستا ها و مراکز جمعیتی، رودخانه ها و غیره  ارائه گردیده است.


نقشه 1:25000 شیت رفسنجان با فرمت shape fileشناسه محصول: 507126
موجود

نقشه 1:25000 شیت رفسنجان با فرمت shape file

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

نقشه 1:25000 شیت رفسنجان با فرمت shape file

نقشه  1:25000 شیت رفسنجان با فرمت shape file

این فایل به صورت آماده بوده و منبع فایل سازمان نقشه برداری کشور می باشد. فایل مورد نظر دارای اطلاعات منطقه بهمراه اطلاعات توصیفی است (تصویری از اطلاعات موجود در محیط نقشه ارائه گردید است). فایل zip که پس از extract حدود 294 مگ اطلاعات منطقه را در سه فولدر اصلی شامل 

Point

Poly gone

Line

 بخود اختصاص می دهد و  تمامی عوارض شیت مربوطه از جمله خطوط تراز جغرافیایی، چشمه ها، قنات ها، روستا ها و مراکز جمعیتی، رودخانه ها و غیره  ارائه گردیده است.


نقشه 1:25000 شیت بم با فرمت shape fileشناسه محصول: 507072
موجود

نقشه 1:25000 شیت بم با فرمت shape file

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

نقشه 1:25000 شیت بم با فرمت shape file

نقشه  1:25000 شیت بم با فرمت shape file

این فایل به صورت آماده بوده و منبع فایل سازمان نقشه برداری کشور می باشد. فایل مورد نظر دارای اطلاعات منطقه بهمراه اطلاعات توصیفی است (تصویری از اطلاعات موجود در محیط نقشه ارائه گردید است). فایل zip که پس از extract حدود 375 مگ اطلاعات منطقه را در سه فولدر اصلی شامل 

Point

Poly gone

Line

 بخود اختصاص می دهد و  تمامی عوارض شیت مربوطه از جمله خطوط تراز جغرافیایی، چشمه ها، قنات ها، روستا ها و مراکز جمعیتی، رودخانه ها و غیره  ارائه گردیده است.


نقشه 1:25000 شیت نی ریز با فرمت shape fileشناسه محصول: 506972
موجود

نقشه 1:25000 شیت نی ریز با فرمت shape file

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

نقشه 1:25000 شیت نی ریز با فرمت shape file

نقشه  1:25000 شیت نی ریز با فرمت shape file

این فایل به صورت آماده بوده و منبع فایل سازمان نقشه برداری کشور می باشد. فایل مورد نظر دارای اطلاعات منطقه بهمراه اطلاعات توصیفی است (تصویری از اطلاعات موجود در محیط نقشه ارائه گردید است). فایل zip که پس از extract حدود 238 مگ اطلاعات منطقه را در سه فولدر اصلی شامل 

Point

Poly gone

Line

 بخود اختصاص می دهد و  تمامی عوارض شیت مربوطه از جمله خطوط تراز جغرافیایی، چشمه ها، قنات ها، روستا ها و مراکز جمعیتی، رودخانه ها و غیره  ارائه گردیده است.

 


1
logo-samandehi